2013-sesongen

Hvilke klubber gjorde det egentlig best i 2013? Hvilke klubber overpresterte? Hvilke klubber var en stor skuffelse utfra penger, struktur i klubben, styre og stell?

I denne artikkelen skal jeg oppsummere 2013-sesongen i Tippeligaen med fokus på kjøpekraft og over- og underprestering.

Forutsetninger:

Budsjettallene som blir presentert i mediene før seriestart hvert år er lagt til grunn. Budsjett er jo bare budsjett sier du. Det er jo ikke virkelige tall. Det stemmer. Regnskapstallene er det en del treghet i før de kommer jeg har ikke tilgang til de historiske tallene her. Så derfor er det enkelt og ikke veldig galt å se på budsjettallene. Flere av tippeligaklubbene er også organisert på en slik måte at det kan være uoversiktlig å finne fram til alle tall. Mange klubber opererer med ASA, Arena AS osv.

Det som kanskje også er mer spesifikt inn mot laget er lønninger og transferbudsjett. Dette håper jeg å komme tilbake til senere. Slike tall har jeg ikke gravet frem ennå.

Definisjoner og forklaringer:

BVP: Budsjett versus poeng. Differanse i rangeringen budsjett mot plasseringen på tabellen. For eksempel hadde Strømsgodset bare det niende høyeste budsjettet i 2013 mens de kom på førsteplass på tabellen. De får da en BVP-faktor på 8. Jo høyere tall, jo bedre. Jo lavere tall (også negativt), jo mer har klubben underprestert. For de rike klubbene er det selvsagt umulig å få et høyt BVP-tall så sånn sett blir ikke dette like rettferdig. Men slik er det når Rosenborg og Vålerenga går på topp glidede ski mens Sogndal og Sarpsborg går på treski fra syttitallet.

KPP: Kostnad per poeng. Budsjett delt på antall oppnådde poeng i én sesong.

Tabell 2013 med KPP

Tabell 2013 med KPP

2013-04

Vi ser at Sogndal var klubben som både hadde det laveste budsjettet og som samtidig oppnådde flest poeng for færrest mulig kroner. I den andre skalaen finner vi Rosenborg som har nesten dobbelt så stort budsjett som nærmeste klubb på lista, Brann. Strømsgodset hadde jo en ekstremt bra sesong siden de tok gull for første gang på 43 år. Samtidig fikk de veldig mange poeng utfra pengene de brukte. Bare nevnte Sogndal og Sarpsborg 08 fikk en billigere poengfangst.

2013-02

Vi kan se på sammenhengen mellom tabellposisjon og rangering av budsjettene. Jo høyere til venstre du er i figuren, jo bedre var sesongen for din klubb. Jo lavere til høyre, jo dårligere, jo mer underpresterte klubben ut fra forutsetningene. Grønn kvartdel viser klubbene som fikk en høy tabellposisjon med lite brukte penger. En grov inndeling vil si at disse klubbene overpresterte. De gule feltene viser henholdsvis de som både kom høyt på tabellen og brukt mye penger og de som kom på nedre halvdel av tabellen men som brukte lite penger. Tilslutt er det den røde boksen, der ingen klubber vil være. De som brukte mye penger, men fikk dårlig tabellplassering.

2013-05

Konklusjon:

Klubbene som brukte mest penger får lite ut av ressursene sammenlignet med de små klubbene. Kun Rosenborg får godkjent av de store. Brann, Lillestrøm, Vålerenga leverte langt under forventet. Mens de fire S’ene Start, Sarpsborg, Sandnes og ikke minst Sogndal alle kom over kurven. Ikke bare sikret de plassen i Tippeligaen men også leverte bedre enn forventet på fotballbanen sammenlignet med økonomiske forutsetninger.

Vinnerne er, i tillegg til gullmedaljør Godset, Haugesund og Odd. Plasseringsmessig leverer de langt over det som kan forventes av dem. Ronny Deila, Jostein Grindhaug og Dag Eiliv Fagermo var årets trenere i 2013.

Er du enig i disse vurderingene? Hvem mener du fikk mest ut av ressursene i fjorårets serie?

 

One thought on “2013-sesongen

  1. Pingback: Bralenker.no

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>